Nova associació ‘per la creació audiovisual’

 

Quí i per què?

En principi la idea naix de la gent que fa curts a la província de Castelló, però s'estén entre gent amb variades inquietuds artístiques (alguns residents a València, Barcelona, i Madrid). Així i tot pareix que es puga acotar en 'Associació per la Creació Audiovisual'. Ja es vorà. En principi, es pot dir que aquesta associació encara és acabada de nàixer i no te una personalitat definida.

 

Algunes de les inquietuds concretes que han despertat aquesta iniciativa son:

·         Respondre a la demanda dels pobles menuts d'organitzar projeccions de curtmetratges.

·         Dinamitzar equips de rodatge, edició, mitjans tècnics, subvencions, etc.

·         Organitzar xarrades, conferències i cursos de difícil accés fora de les grans capitals.

·         Assesorar gent jove que s'apropa al mon de l'audiovisual.

·         Formació sobre jerarquies i tècniques de treball concretes en pro de l'efectivitat en rodatges, activitats i events.

·         Defendre els nostres interessos front a institucions i empreses.

·         ...i com no, demanar diners per fer coses de profit.  

actors, actrius, aficionats, arreglistes, representants, càmeres, fotògrafs, tècnics de llum i de so, elèctrics, compositors, músics, crítics, decoradors, fusters, pintors, directors, directors de producció, directors d'art, editors i muntadors, efectes especials, animació, escenografia, dibuixants, coreògrafs, direcció d'escena, professors, estudiants, guionistes, tècnics d'estudi, assistents, localització, maquillatge i perruqueria, disseny gràfic, productors, publicistes, marketing i relacions públiques, realitzadors, tècnics en telecomunicacions, traductors, actors de doblatge, distribuïdors, dissenyadors de vestuari... en masculí i en femení per suposat.

Abans de la primera reunió s'està procedint a reunir els e-mails de tots aquells que estiguen interessats (en aquest enllaç també es poden descarregar els estatuts provisionals):

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nueva asociación ‘para la creación audiovisual'

 

¿Quién y por qué?

En principio la idea nace de la gente que hace cortos en la provincia de Castellón, pero se extiende entre gente con variadas inquietudes artísticas (algunos residen en Valencia, Barcelona, y Madrid). Aun así parece que se pueda acotar en 'Asociación por la Creación Audiovisual'. Ya se verá. En principio, se puede decir que ésta asociación todavía está en pañales y no tiene una personalidad definida.

 

Algunas de las inquietudes concretas que han despertado esta iniciativa son:

·         Responder a la demanda de los pueblos pequeños de organizar proyecciones de cortometrajes.

·         Dinamizar equipos de rodaje, edición, medios técnicos, subvenciones, etc.

·         Organizar charlas, conferencias y cursos de difícil acceso fuera de las grandes capitales.

·         Assesorar a gente joven que se acerca al medio audiovisual.

·         Formación sobre jerarquías y técnicas de trabajo concretas en pro de la efectividad en rodajes, actividades y eventos.

·         Defender nuestros intereses frente a instituciones y empresas.  

actores, actrices, aficionados, arreglistas, representantes, cámaras, fotógrafos, técnicos de luz y de sonido, eléctricos, compositores, músicos, críticos, decoradores, carpinteros, pintores, directores, directores de producción, directores de arte, editores y montadores, efectos especiales, animación, escenografía, dibujantes, coreógrafos, dirección de escena, profesores, estudiantes, guionistas, técnicos de estudio, asistentes, localización, maquillaje y peluquería, diseño gráfico, productores, publicistas, marketing y relaciones públicas, realizadores, técnicos en telecomunicaciones, traductores, dobladores, distribuidores, diseñadores de vestuario... en masculino y en femenino por supuesto.

Antes de la primera reunión se está procediendo a reunir los e-mails de todos aquellos que están interesados (en este enlace también se pueden descargar los estatutos provisionales):